Jako nastepstwo slabnacego z czasem

Jako następstwo słabnącego z czasem docisku sprężyn lub częściowego wykruszenia się szczotki występuje iskrzenie na szczotkach. Nierównomiernie zużytą powierzchnię ślizgową ko- mutatora należy przetoczyć i specjalnym pilnikiem pogłębić izo- lujące wkładki mikowe między wkładkami komutatora (1 mm poniżej powierzchni ślizgowej). Nowozałożone szczotki dociera się pod normalnym dociskiem sprężyn wkładając między szczotki a komutator pasek papieru ściernego, który przesuwa się w kie- runku obrotu wirnika tak długo, aż powierzchnia ślizgowa szczot- ki przyjmie kształt krzywizny komutatora. Osad węglowy groma- dzący się na komutatorze usuwa się w biegu prądnicy papierem ściernym o drobnym ziarnie umieszczonym na kawałku drewna. Papieru nie należy zbyt dociskać, aby nie porysować komutatora. Raz w roku wymienia się smar w łożyskach tocznych przetwor- nicy, przemywając obsady łożysk benzyną. Smar należy dobierać ściśle według wskazówek zawartych w tabeli polecającej CPN. Ogólne uwagi dotyczące obsługi przetwornic odnoszą się rów- nież do transformatorów. Obsługa ich jest jednak znacznie prost- sza, gdyż nie mają części wirujących. Swoistą cechą pracy trans- formatora jest drżenie słyszalne jako monotonne brzęczenie. Na- stępstwem drżenia jest rozluźnianie się połączeń gwintowych, któ- re należy okresowo sprawdzać i dokręcać nakrętki. Obluźniają się również uzwojenia, izolacja przeciera się, co może wywołać zwar- cia. [podobne: , , ]