Napawanie lukowe Napawaniem nazywamy ukladanie

Napawanie łukowe Napawaniem nazywamy układanie warstwy metalu na powierzch- ni przedmiotu sposobem spawalniczym, to znaczy przy jedno- czesnym topieniu podłoża. Technika napawania jest taka sama. jak spawania w pozycji podolnej, gdy w innych pozycjach praca jest trudna ze względu na duże ilości topionego metalu. Celem tego zabiegu może być uzupełnianie brakującego na powierzchni. przedmiotu metalu lub pokrywanie powierzchni podobnym me- talem, o specjalnie korzystnych dla danej powierzchni własno- ściach. W ten sposób stal zwykłą pokrywamy stalą nierdzewną. zwykłą stal narzędziową – stalą szybkosprawną itp. Szeroko rozpowszechniona jest naprawa zużytych części ma- szyn przez napawanie; również braki powstałe podczas obróbki mechanicznej usuwa się niejednokrotnie przez napawanie f po- nowną obróbkę. Napawanie łukiem czopów wałów, prowadnic. trzonów suwakowych i tłoków, otworów klinowych itp. części zużytych przez tarcie – jest powszechne. Zależnie od, wymaganej twardości powierzchni dobiera się odpowiednie elektrody, według normy PN-66M-69436: Elektrody stalowe do napawania. Do napawania brakującego metalu na odlewach, które „nie wydają”, stosuje się elektrody żeliwne . Zażnie od przeznaczenia rozróżniamy elektrody następujących spawów: a) elektrody do spawania stali konstrukcyjnych niskowęgle- wych i niskostopowych, wyrabiane w różnych gatunkach zależnie od wymagań stawianych złączom spawanym pod względem wy- trzymałości i innych własności mechanicznych; b) elektrody do stali konstrukcyjnych stopowych, np. do stali nierdzewnych, kwasoodpornych itp; c) elektrody do żeliwa; d) elektrody do napawania zwykłą stalą i twardymi meta- lami; e) elektrody do spawania i napawania metali nieżelaznych. [więcej w: , , ]