Spawanie w róznych pozycjach Ogólne

Spawanie w różnych pozycjach Ogólne wiadomości o rodzajach ściegów, ich kształcie i sposo- bach układania metalu Dotyczą one spawania podolnego. Ściegi proste stosuje się tylko w dolnej części gardzieli rowka, gdzie brak jest miejsca na ścieg szeroki; układając metal ściegiem zakosowym o mniejszej grubości uzyskuje się – przy większej ilości warstw – lepsze samowyżarzanie metalu spoiny, co wpływa korzystnie na plastyczność metalu. Przy układaniu w pozycji boczeej spoiny pachwi- nowej w złączu zakładkowym należy trzymać elektrodę skierowaną bardziej na dolną blachę. jak zaznaczono na rysunku, aby nie stopić nadmiernie brzegu blachy górnej, skąd ciepło sła- biej jest odprowadzane niż z blachy dolnej, gdzie rozchodzi się ono na dwie strony. Przy łączeniu grubszych blach układa się 3 ściegi i więcej pierwszy ścieg – zazwyczaj cieńszą elektrodą (np. o średnicy 4 mm), a następne ściegi – grubszą (o średnicy 5 i 6 mm), układając najpierw dolne ściegi, a później na nich na- stępne. Pochylenie w kierunku posuwu wynosi ok. 80°, zależ- nie od rodzaju elektrody, a w kierunku poprzecznym do spawania ok. 500. W przypadku wielościegowej spoiny układanie poszcze- gólnych ściegów odbywa się w tej samej kolejności co przy złączu zakładkowym. SpoBób wykonywania spoin czołowych w pozycji naściennej Pierwszy ścieg układany jest w głębi rowka w taki sposób, aby otrzymać dobry przetop; stosuje się wtedy elektrodę cieńszą (3 albo 4 mm); następną warstwę układa się elektrodą grubszą (4 albo 5 mm), przy czym nachylenie elektrody zmienia się zależnie od położenia ściegu – skierowane ku dolnej lub ku górnej ściance rowka. Elektroda w swym ruchu postępowym wzdłuż spoiny powinna być pochylona nieco w stronę posuwu, aby można było lepiej obserwować łuk i jeziorko metalu. Natężenie prądu przy spawa- niu poziomym na ścianie powinno być nieco mniejsze niż przy spawaniu podolnym; w tym przypadku używa się również cień- szych elektrod, gdyż przy mniejszym jeziorku łatwiej jest pano- wać nad ruchami ciekłego metalu. [patrz też: , , ]