Produkcja elektrod Pokrywanie drutów otulina

Produkcja elektrod Pokrywanie drutów otuliną polega na obciskaniu drutów masą w postaci wilgotnego proszku w specjalnych prasach. Drut dostarczony w zwojach A jest cięty na części odpowiedniej dłu- gości B i prostowany C, Masę otulinową ładuje się do prasy D, przez którą przechodzą druty. Pod wysokim ciśnieniem kilkuset .atmosfer proszek w stanie wilgotnym jest przepychany wraz z drutem przez dyszę E i tworzy na drucie dość twardą, ściśle przylegającą otulinę F. Prasa wyrzuca gotowe elektrody na prze- nośnik z szybkością kilku sztuk na sekundę. Po drodze do pieca jeden z końców elektrod jest oczyszczony z otuliny szlifierką G; po czym elektrody suszone są w piecach H. Wreszcie zważone i opakowane przechodzą do składu K. Ten sposób wytwarzania stosuje się tylko w masowej pro- dukcji. W przypadku sporządzania niewielkiej ilości specjalnych elektrod otulinę uzyskuje się przez zanurzenie drutu w pozycji pionowej w masie ciekłego topnika. Po wyjęciu drutów z masy zawiesza się je pionowo, a gdy obeschną, zanurza się je ponow- nie itd., aż do otrzymania otuliny żądanej grubości. Otuliny otrzy- mane przez zanurzanie zawierają nieraz pęcherzyki powietrza, są nierówne i nie przylegają tak silnie do drutu jak otuliny obciska- ne; dlatego elektrody obciskane są powszechnie stosowane. Pro- dukcja elektrod krajowych, wymagania jakim powinny odpowia- dać sposoby kontroli i odbioru podane są w normach PN-64M- 69433, PN-64M-69434, PNM-69435, PN-66M-69436 i PN,•64M- 69430. [patrz też: , , ]