Urzadzenia do spawania lukiem krytym

Urządzenia do spawania łukiem krytym Głowicę ustawioną na wózku, przesuwającą się wzdłuż spawane- go przedmiotu, przedstawiono na rys. 70. Typowe spawarki za- opatrzone są vi transformatory o natężeniu roboczym 1000, 1250, 1500., 2000 i 2500 A. Spawarka może pracować przy natężeniach prądu 300-1200 A, drutem o średnicy 3,25-6 mm. Maksymalny posuw drutu 4 mmin, a maksymalny posuw wózka (szybkość spawania) – 70 mh. Przykład pracy spawarki wózkowej. Wózek toczy się po torze H, którego wysokość można regulować. Belka blaszana, sczepiona uprzednio punktami, ułożona jest na kozłach w ten sposób, aby spawanie odbywało się w pozycji podolnej. Szybkość wysuwania elektrody jest regulowana przez napięcie obwodu roboczego. Gdy np. napięcie wzrasta (łuk się wydłuża), wysokość topienia się elektrody jest chwilowo większa niz szybkość posuwu elektrody, odstęp między końcem elektrody i przedmie- tem rośnie, łuk się wydłuża, napięcie wzrasta, natężenie spada i tym samym szybkość topienia się maleje; odwrotne zjawisko występuje, gdy topienie się elektrody jest zbyt powolne; tym spo- sobem szybkość topienia się elektrody utrzymuje się samoczynnie na pewnym przeciętnym poziomie, do którego powinna być do- brana stała szybkość odwijania drutu. Do spawania cienkich blach (do 5 mm grubości) produkuje się w kraju spawarkę typu AS-8, na prąd stały, w zakresie 100-500 A. Średnica drutu elektrodowego 1,6-3,25 mm, posuw drutu 50-250 mh, szybkość wózka 10-70 mh. Różne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń do spawania łu- kiem krytym, stałych i ruchomych, dostosowanych do wykony- wania spoin w kierunku podłużnym i poprzecznym. Do obsługi większego warsztatu (stocznie) na jed- nym urządzeniu stałym lub ruchomym umieszcza się kilka głowic. [przypisy: , , ]