SPAWAN}E I CIECIE GAZOWE Przy

SPAWAN}E I CIĘCIE GAZOWE Przy spawaniu acetylenowym źródłem ciepła jest płomień, który otrzymuje się przez spalanie mieszanki acetylenu z tlenem. Zmieszanie gazów w odpowiednim stosunku, wytwarzanie pło- mienia i kierowanie nim odbywa się w przyrządzie zwanym pal- nikiem. Oba gazy doprowadzone są do palnika za pomocą węży gumowych. Spawanie acetylenowe wykonuje się przeważnie z do- daniem spoiwa, które w postaci drutu topione jest w płomieniu palnika jednocześnie z łączonymi brzegami. Tylko blachy do 2 mm grubości można spawać bez spoiwa. Spawacz zaopatrzony jest, w okulary ze szkłami ciemnymi, o specjalnym składzie chemicznym, które chronią oczy od pora- żenia przez nadmierny blask i szkodliwe promienie niewidzialne. Te same palniki zaopatrzone w dodatkową część, doprowadza- jącą tlen do ogrzanego przez płomień miejsca na blasze stalowej, pozwalają przez wypalanie wąskiej szczeliny w materile, wyci- nać z niego różnego kształtu przedmioty, albo po prostu ciąć go na części. [przypisy: , , ]